Máy phát điện của các Hãng sẽ có bồn dầu đi kèm theo theo máy, tuy nhiên dung tích của các bồn dầu này thường chỉ đủ cho các máy phát dưới 500kVA. Với các ứng dụng cần công suất lớn, thời gian sử dụng nhiều – đặc biệt trong điều kiện thiếu điện như ở Việt Nam, người sử dụng thường được khuyến cáo và lựa chọn lắp đặt thêm bồn dầu rời, hoặc hệ thống nhiên liệu dự trữ. 

Chính sách vận chuyển
Chính sách đổi trả
Related products

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact