ATS (Auto Transfer Switch) là bộ chuyển nguồn tự động có tác dụng giúp hệ thống cấp điện của người sử dụng tự động chuyển đổi giữa điện lưới và điện từ máy phát khi xảy ra sự cố mất điện. 

Các Hãng sản xuất máy phát đều có thiết bị ATS nếu khách hàng có nhu cầu mua. Tuy nhiên do ATS là thiết bị có cấu tạo đơn giản nên để tiết kiệm chi phí có thể sản xuất tại Việt Nam với các thành tố chính nhập khẩu. Synery Power nhận cung cấp các loại ATS theo yêu cầu khách hàng, từ ATS sản xuất trong nước đến ATS nhập khẩu đồng bộ cùng máy phát. 

Chức năng hoà đồng bộ là hạng mục khó trong hệ thống phát điện, đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm cao của kỹ sư. Chức năng này giúp máy phát dự phòng tự động khởi động và hòa đồng bộ vào điện lưới đáp ứng nhu cầu của phụ tải quan trọng trong trường hợp xảy ra sự cố gây quá tải. 

Chính sách vận chuyển
Chính sách đổi trả
Related products

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact

Price: Contact